Tomasz Misiak

Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.

Pan Tomasz Misiak jest absolwentem (1998-1993) Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego o kierunku Zarządzanie i Marketing.

W 2008 ukończył studia doktoranckie w zakresie Nauk o Zarządzaniu na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania. Doświadczenie menadżerskie zdobył zarówno poprzez pracę zawodową w bankowości detalicznej, jak również poprzez ukończenie licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania, ekonomii i księgowości, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Doświadczenie zawodowe
09.2018 - obecnie
Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.
03.2019 - obecnie
Członek Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A.
07.2018 – obecnie
Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
06.08.2012 – 31.03.2018
Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej Bank Millennium S.A.
01.09.2008 – 02.07.2012
Wiceprezes Zarządu nadzorujący Pion Operacji Logistyki i Bezpieczeństwa Nordea Bank Polska S.A. (06.2012 - 07.2012 Doradca Prezesa)
06.2008 – 09.2008
Dyrektor Banku – Dyrektor Wykonawczy ds. bankowości detalicznej Nordea Bank Polska S.A.
02.2007 – 05.2008
Dyrektor Banku – Dyrektor Wykonawczy ds. rozwoju sieci Nordea Bank Polska S.A.
07.2003 – 01.2007
Dyrektor Regionalny Nordea Bank Polska S.A.
04.2003 – 06.2003
Dyrektor Oddziału Nordea Bank Polska S.A.
03.1993 – 04.2003
PetroBank S.A. (LG Petro Bank S.A.), od 1996 z-ca Dyrektor oddziału w Łodzi