Tadeusz Hołyński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Pan Tadeusz Hołyński uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) oraz ukończył Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tadeusz Hołyński posiada ponad 25-letnie doświadczenie menedżerskie w polskich i zagranicznych organizacjach na rynku usług finansowych. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości, kontrolingu, analizy i oceny ryzyka, planowania i budżetowania, funkcjonowania spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych, specyfiki pracy w strukturach korporacyjnych i holdingowych, efektywnym budowaniu i zarządzaniu strukturami sprzedażowymi i tworzeniu innowacyjnych produktów finansowych.

Pan Tadeusz Hołyński był prelegentem podczas wielu konferencjach dotyczących bancassurance, ryzyka bankowego i ubezpieczeniowego, kredytu hipotecznego.

W latach 2002-2010 był Członkiem Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego w Warszawie.

W latach 2003-2010 był ekspertem i doradcą Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich w Warszawie.

W latach 2004-2005 był Członkiem Zarządu PRMIA (Professional Risk Managers’ International Associacion) Oddział we Wrocławiu. Pracował jako doradca i ekspert w komisjach PIU przy przygotowaniu i wdrożeniu Dobrych Praktyk w Zakresie Ubezpieczeń Finansowych i Bancassurance w Polsce.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu ubezpieczeń finansowych, ryzyka bankowego i ubezpieczeniowego w gazetach branżowych, Zeszytach Hipotecznych wydawanych przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego i pracy zbiorowej „Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych – modelowanie i zarządzanie” wydanej przez Związek Banków Polskich.

Za wybitne osiągnięcia na rynku usług ubezpieczeniowych został wyróżniony przez Polską Izbę Ubezpieczeń nagrodą „Za zasługi dla Ubezpieczeń”. W 2013 r. Tadeusz Hołyński został wyróżniony nagrodą za wieloletnią współpracę i merytoryczny wkład w prace Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich.

Pan Tadeusz Hołyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Posiada odpowiednią wiedzę z zakresu branży, w której działa spółka. Posiada wiedzę w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Pan Tadeusz Hołyński spełnia kryteria niezależności określone w Zasadzie 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Doświadczenie zawodowe
2019 - obecnie
Przewodniczący Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A.
2020 - obecnie
Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A.
2018 - obecnie
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 2020 roku, wcześniej Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A.
2017 - obecnie
OMT Plus Sp. z o.o. we Wrocławiu – Doradca Zarządu
2012 - 2017
Prywatna Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń „Europa.UA Życie” we Lwowie (Ukraina) - Wiceprezes Zarządu
2012 - 2017
Prywatna Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń „Europa.UA” we Lwowie (Ukraina) - Wiceprezes Zarządu
1998 - 2017
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. we Wrocławiu – Dyrektor Departamentu, Dyrektor Pionu, Doradca Zarządu, Prokurent Spółki, w tym czasie w latach 2003-2006 TU na Życie Europa S.A. we Wrocławiu, jako Dyrektor Sprzedaży
1996 - 1998
EFL Service S.A. we Wrocławiu– Główny Specjalista ds. sprzedaży ratalnej
1995 - 1996
ARS S.A. Agencja Ratalnej Sprzedaży we Wrocławiu – Doradca Zarządu
1995 - 1999
PHU NOTA Tadeusz Hołyński w Oławie – właściciel – biuro rachunkowe, doradztwo gospodarcze
1994 - 1995
Powszechny Bank Kredytowy S.A. Oddział we Wrocławiu – Naczelnik Wydziału Usług Detalicznych
1990 - 1994
Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu. Dyrektor Departamentu Operacyjno-Skarbcowego
1989 - 1990
Studencka Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu – Główny Księgowy
1988 - 1989
Promik S.A. Mikrokomputery i Oprogramowanie we Wrocławiu – Księgowy