Piotr Liszcz

Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Pan Piotr Liszcz jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1991 roku z wynikiem bardzo dobrym uzyskał tytuł magistra. Ukończył także kurs z zakresu rachunkowości dla kandydatów na samodzielnych księgowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz kurs „Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie” odbyty w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Całą swoją karierę zawodową rozwijał w sektorze bankowym i finansowym. Od 1995 roku zasiadał w zarządach różnych spółek akcyjnych i  spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2019 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Idea Getin Leasing S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Open Finance S.A.

Pan Piotr Liszcz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Posiada odpowiednią wiedzę z zakresu branży, w której działa spółka.

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Doświadczenie zawodowe
02.09.1991 r. - 31.01.1992 r.
Inspektor (informatyk) PKO BP III/O Wrocław – tworzenie programów informatycznych pomocnych do analiz finansowych.
03.02.1992 r. - 30.09.1994 r.
Cuprum Bank S.A. O/Wrocław najpierw inspektor wydziału kredytowego (informatyk), następnie naczelnik wydziału rachunkowości i analiz ekonomicznych – tworzenie programów informatycznych usprawniających sporządzanie sprawozdawczości finansowej oddziału, nadzór i organizacji pracy wydziału rachunkowości.
01.10.1994 r. - 30.11.1995 r.
Główny księgowy oddziału Polski Bank Inwestycyjny S.A. O/Wrocław – nadzór i organizacja pracy w zakresie depozytowej i rachunkowej działalności oddziału oraz stworzenie programów do wykupu wierzytelności od firm leasingowych, aptek i wspomagające sprawozdawczość finansową oddziału.
01.12.1995 r. - 31.12.1999 r.
MR Leasing Service S.A. Członek Zarządu odpowiedzialny za pion handlowy sieci zewnętrznej oraz pion ryzyka kredytowego.
04.03.1997 r. - 31.03.2020 r.
Prezes Zarządu ASV Lider Sp. z o.o. (diler samochodów Mitsubishi i SsangYong) najpierw główny księgowy, a następnie dyrektor ds. finansowych – nadzór nad działem księgowości, sporządzanie sprawozdań finansowych, monitorowanie sytuacji finansowej spółki. Obecnie prokurent samoistny spółki.
01.05.2003 r. - 30.04.2004 r.
Carcade S.A. Członek Zarządu odpowiedzialny za pion ryzyka kredytowego.
Od stycznia 2019 r.
Członek Rady Nadzorczej Idea Getin Leasing S.A.
Od sierpnia 2019 r.
Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audyty Open Finance S.A.
Od października 2020 r.
Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
Od sierpnia 2021 r.
Członek Rady Nadzorczej Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA.