Piotr Liszcz

Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Pan Piotr Liszcz jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1991 roku z wynikiem bardzo dobrym uzyskał tytuł magistra. Ukończył także kurs z zakresu rachunkowości dla kandydatów na samodzielnych księgowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz kurs „Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie” odbyty w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Całą swoją karierę zawodową rozwijał w sektorze bankowym i finansowym. Od 1995 roku zasiadał w zarządach różnych spółek akcyjnych i  spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2019 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Idea Getin Leasing S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Open Finance S.A.

Doświadczenie zawodowe
02.09.1991 r. - 31.01.1992 r.
Inspektor (informatyk) PKO BP III/O Wrocław – tworzenie programów informatycznych pomocnych do analiz finansowych.
03.02.1992 r. - 30.09.1994 r.
Cuprum Bank S.A. O/Wrocław najpierw inspektor wydziału kredytowego (informatyk), następnie naczelnik wydziału rachunkowości i analiz ekonomicznych – tworzenie programów informatycznych usprawniających sporządzanie sprawozdawczości finansowej oddziału, nadzór i organizacji pracy wydziału rachunkowości.
01.10.1994 r. - 30.11.1995 r.
Główny księgowy oddziału Polski Bank Inwestycyjny S.A. O/Wrocław – nadzór i organizacja pracy w zakresie depozytowej i rachunkowej działalności oddziału oraz stworzenie programów do wykupu wierzytelności od firm leasingowych, aptek i wspomagające sprawozdawczość finansową oddziału.
01.12.1995 r. - 31.12.1999 r.
MR Leasing Service S.A. Członek Zarządu odpowiedzialny za pion handlowy sieci zewnętrznej oraz pion ryzyka kredytowego.
01.05.2003 r. - 30.04.2004 r.
Carcade S.A. Członek Zarządu odpowiedzialny za pion ryzyka kredytowego.
04.03.1997 r. - 31.03.2020 r.
Prezes Zarządu ASV Lider Sp. z o.o. (diler samochodów Mitsubishi i SsangYong) najpierw główny księgowy, a następnie dyrektor ds. finansowych – nadzór nad działem księgowości, sporządzanie sprawozdań finansowych, monitorowanie sytuacji finansowej spółki. Obecnie prokurent samoistny spółki.
Od stycznia 2019 r.
Członek Rady Nadzorczej Idea Getin Leasing S.A.
Od sierpnia 2019 r.
Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audyty Open Finance S.A.