Mariusz Grendowicz

Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Pan Mariusz Grendowicz studiował na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku ekonomika transportu morskiego. Następnie ukończył studia bankowe w Wielkiej Brytanii i uzyskał dyplom z bankowości międzynarodowej w The Chartered Institute of Bankers w Londynie. Ukończył również szereg kursów i szkoleń, z których do najważniejszych należy zaliczyć: Senior Management Course, ABN Amro, Duin & Kruidberg, Sandpoort; Management in International Banking, CEDEP; 1st ING International Business Course; Capital Markets & Investment Banking Course, ING Bank; Advanced Credit and Account Management Course, Grindlays Bank; Selling Skills Course, Grindlays Bank. Ponadto Pan Mariusz Grendowicz był członkiem Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, zaś obecnie jest przewodniczącym Rady Fundacji WWF Polska.

Pan Mariusz Grendowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Posiada odpowiednią wiedzę z zakresu branży, w której działa spółka. Posiada wiedzę w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Pan Mariusz Grendowicz spełnia kryteria niezależności określone w Zasadzie.2.3.Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Doświadczenie zawodowe
2015 - obecnie
Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A.
2017 - 2021
ATM S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
2017 - obecnie
MCI Capital S.A., Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
2017 - 2021
Private Equity Managers S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
2015 - 2017
Private Equity Managers S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
2012 - 2021
Aviva Poland Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Ryzyka
2012 - 2021
Arctic Paper S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetów Audytu i Finansowego
2000 - obecnie
Globe Trade Centre S.A. Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
2012 - 2017
Money Makers S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
2013 - 2014
Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Banku
2008 – 2010
BRE Bank S.A. Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Banku
2001 – 2006
Bank BPH S.A. Wiceprezes Zarządu
2000 – 2001
ABN AMRO Bank (Polska) S.A. Prezes Zarządu
1997 – 2000
ABN AMRO Bank (Polska) SA Wiceprezes Zarządu
1995 – 1997
ING Bank (Hungary) Rt. Zastępca Dyrektora Generalnego, Wiceprezes Zarządu
1992 – 1995
ING Bank NV Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Rynków Kapitałowych
1991 – 1992
Citibank N.A. Assistant Vice President, CEE Corporate Finance Department
1991
ANZ Merchant Bank Ltd Manager, Emerging Markets Group
1989 – 1991
Australia and New Zealand Banking Group Global Relationship Manager, Network Marketing
1988 – 1989
Australia and New Zealand Banking Group Account Manager, International Syndications
1987 – 1988
Australia and New Zealand Banking Group Assistant Account Manager, Trade Financec
1987
Australia and New Zealand Banking Group Assistant Account Manager, Project and Export Finance
1983 – 1987
Australia and New Zealand Banking Group (Grindlays Bank plc przed przejęciem przez ANZ)