Marek Kempny

Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.

Pan Marek Kempny jest absolwentem Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (1990 r.) wydziału Teoria ekonomii. Ukończył studia w dyscyplinie finanse na SGH w Warszawie (2016 r.). Odbył szereg szkoleń specjalistycznych z dziedziny zarządzania, ryzyka i finansów.

Menedżer z ponad 25 letnim doświadczeniem na różnych szczeblach zarządzania i jednocześnie specjalista w zakresie zagadnień finansowych i bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zarządzania ryzykiem, controllingu i skarbu. Doświadczenie w zakresie tworzenia regulacji. Zdolności organizacyjne i doświadczenie w tworzeniu i przebudowywaniu instytucji finansowych, w tym w tworzeniu banku od podstaw.

Biegły sądowy w dziedzinie bankowości

Pan Marek Kempny nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zadania i odpowiedzialności
Zarządza i nadzoruje pracami Pionu Finansowego.

Doświadczenie zawodowe
08.2021 – obecnie
Getin Noble Bank. Są - członek zarządu
02.2021 – obecnie
Idea Money - członek Rady Nadzorczej
03.2021
Marek Kempny Risk Consulting (działalność gospodarcza, NIP 6521169443)
08.2019 – 12.2020
Idea Bank S.A. - członek Zarządu odpowiedzialny za ryzyka kluczowe
2013 – 07.2018
BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. Grupa Getin Noble (wcześniej Dexia Kommunalkredit) członek Zarządu, CEO
2009 - 2013
Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. - członek Zarządu, CEO
2005 - 2009
Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. - członek Zarządu (CRO&CFO)
2003 - 2005
ING Bank Hipoteczny (poprzednio Śląski Bank Hipoteczny) - Grupa ING Bank Śląski - prezes Zarządu
2001 - 2003
ING Bank Hipoteczny (poprzednio Śląski Bank Hipoteczny) - Grupa ING Bank Śląski - członek Zarządu ds. finansowych (CFO&COO)
2000 - 2001
Dom Maklerski ING Securities S.A. - wiceprezes Zarządu
1995 - 2000
Bank Śląski S.A. (później ING Bank Śląski S.A.) - dyrektor Departamentu Skarbu,
1991 - 1995
Bank Śląski S.A. (później ING Bank Śląski S.A.) - dealer, kierownik działu FX, Naczelnik Wydziału Obrotu Pieniężnego (Chief Dealer)
1991
Bank Śląski S.A. (później ING Bank Śląski S.A.) - inspektor kredytowy ds. kredytów podmiotów gospodarczych (oddział Banku)
1990 - 1991
Asystent w Zakładzie Teorii Funkcjonowania Gospodarki