Maciej Stańczuk

Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Pan Maciej Stańczuk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Obecna Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, gdzie w 1988 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii. W swojej karierze akademickiej ukończył także studia na międzynarodowych uczelniach: w latach 1985-1988 Uniwersytet w Gertndze (RFN), wydział Ekonomii; w latach 1988-1989 Uniwersytet w Mannheim (RFN), studia podyplomowe z międzynarodowych stosunków gospodarczych (lic.rer.pol); w latach 2006-2007 Advanced Management Programme, IESE  Barcelona; od 2004 roku  rozpoczął prace nad rozprawą doktorską na Uniwersytecie w Brunszwiku (RFN) n/t polskiego system finansowego. Od 1991 roku odbył liczne szkolenia w kraju i zagranicą na temat finansów, bankowości i energetyki. Pan Maciej Stańczuk jest autorem licznych  publikacji n/t systemu finansowego i ekonomii w polskich czasopismach (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik GP, Gazeta Bankowa). Posługuje się biegle językami angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Działalność pozazawodowa:

 • 1991 r.  Doradca w Departamencie Analiz i Informacji w Centralnym Urzędzie Planowania w Warszawie
 • 1991 r. – 1997 r. Wykładowca (gościnnie) w Akademii Zarządzania w Berlinie
 • od 1991 r. Wystąpienia na licznych sympozjach i konferencjach n/t reform wschodnioeuropejskich w kraju i zagranicą
 • 1992 r. – 1995 r. Organizator, następnie członek Rady Nadzorczej Fundacji Poszanowania Energii w Warszawie
 • 1996 r. – 1997 r.  Członek Rady Nadzorczej KFAP w Krakowie
 • 1998 r. – 1999 r.  Członek Rady Nadzorczej Mery Pnefal
 • 1999 r. – 2001 r., 2005r. - 2012r Członek Komisji Finansów Polskiego Związku Piłki Nożnej
 • 1998 r. – 2002 r. Członek Rady Nadzorczej V NFI Victoria
 • 2004 r. Wykładowca gościnny w Harvard Business School, Boston
 • 2009 r. – 2012 r. Członek Narodowego Programu Ograniczenia Emisji CO2
 • 2010 r. – 2016 r. Wiceprezydent Pracodawcy RP, główny ekonomista
 • 2010 r. -  2014 r. Członek Rady Nadzorczej Budimex SA
 • 2011 r. – 2014 r. Prezes Polsko-Saudyjskiej Rady Gospodarczej
 • 2011 r. – 2015 r.    Członek Panelu Ekspertów UEFA
 • 2013 r.     Członek Rady Nadzorczej Ergis SA
 • 2015 r.     Członek Rady Nadzorczej Plus Bank SA
 • 2012 r. – 2013 r.  i od 2016r. Członek Zarządu Polskiego Związku Tenisowego
 • od 2016 r.  Doradca ekonomiczny Lewiatana
 • od 2016 r.  Członek Rady Nadzorczej PBG SA
 • od 2018  r. Członek Rady Fundacji CASE
 • od 2018r. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Doświadczenie zawodowe
1988 r. – 1989 r.
Technische Universität w Brunszwiku, asystent na wydziale Ekonomii
1989 r. – 1990 r.
Banque Nationale de Paris, Paryż, Asystent w Dziale Międzynarodowym
wrzesień 1990 r. - wrzesień 1993r.
Polski Bank Rozwoju SA w Warszawie - dyrektor d/s ekonomicznych, główny ekonomista - dyrektor d/s zarządzania ryzykiem kredytowym - członek zarządu banku, odpowiedzialny za ryzyko
Październik 1993 r.
WestLB w Düsseldorfie; - współpraca przy zakładaniu nowych oddziałów grupy w Europie Środkowo-Wschodniej; przygotowanie do pracy w filii w Warszawie poprzez pracę w Londynie, Paryżu, Madrycie i Nowym Jorku - marzec 1995r. Członek zarządu WestLB Bank Polska S.A. - grudzień 1997r. General Manager WestLB Bank Polska, członek globalnego działu finansowania sektora energetyki, ropy i gazu - październik 2020 r. Prezes Zarządu WestLB Bank Polska
2013 r. – 2011 r.
Polskiego Banku Przedsiębiorczości – szczególne długoletnie doświadczenie regulacyjne we współpracy z KNF
2014 r. – 2015 r.
Prezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – udana restrukturyzacja finansowa grupy i układ z wierzycielami
październik 2015 r. – grudzień 2015 r.
Członek Zarządu Sferia S.A.
od 2013 r.
Członek Rady Nadzorczej Ergis SA
od kwietnia 2016 r.
Prezes spółek Sapere i MS Consulting – własna działalność gospodarcza
od września 2017 r.
najpierw Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie Prezes Zarządu NTB SA., a także akcjonariusz NTB SA.
od grudnia 2019 r.
Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez RN PBG S.A. do Zarządu PBG S.A.
od lutego 2020 r.
Członek Rady Nadzorczej Rafako S.A.