Karol Karolkiewicz

Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.

Pan Karol Karolkiewicz posiada wykształcenie wyższe. W 2001 r. ukończył Policealne Studium Informatyczne „Mila College” – specjalność Administracja Sieci Komputerowych. Absolwent Szkoły Wyższej Mila College w Warszawie – kierunek informatyka, specjalność zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz Olympus Szkoły Wyższej im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie – kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Ubezpieczenia. Ukończył kurs Cisco CCNA. W 2017 r. ukończył Executive Master of Business Administration.

Pan Karol Karolkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zadania i odpowiedzialności
Zarządza i nadzoruje prace Pionu Operacji i IT. 

Doświadczenie zawodowe
05.2011 – obecnie
Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Get Bank S.A.)
05.2012 – 08.2018
Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
06.2014 – 03.2015
Członek Rady Getin Leasing S.A.
03.2012 – 04.2012
Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
01.2010 – 05.2012
Getin Noble Bank S.A. pełnione funkcje: 01.2010 – 09.2010 - Dyrektor Zarządzający Obszarem Informatyki 10.2010 – 05.2012 - Członek Zarządu
10.2009 – 01.2010
Getin Bank S.A. pełnione funkcje: 10.2009 – 12.2009 - Doradca Zarządu ds. IT 12.2009 – 01.2010 - Dyrektor Zarządzający Obszarem Informatyki
05.2009 – 01.2010
Dyrektor Departamentu Informatyki Noble Bank S.A.
09.2008 – 09.2010
współpraca z Noble Securities S.A.
11.2006 – 09.2010
Dyrektor IT Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
07.2005 – 04.2009
współpraca ze spółkami z Grupy Getin Noble Bank S.A.
03.2004 – 10.2005
współpraca z Open Finance Spółka Akcyjna
06.2000 – 02.2004
współpraca z Expander Advisors Sp. z o.o