Jacek Wojciech Lisik

Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Pan Jacek Lisik jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, ukończył:

1986 Politechnika Wrocławska, specjalizacja: automatyka przemysłowa i robotyka, mgr inż. 1989 Politechnika Wrocławska, specjalizacja: systemy informatyczne, mgr inż. Posiada certyfikaty wydane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w zakresie: emisji akcji, emisji obligacji i rachunkowości zarządczej. Ukończył również seminarium z nowoczesnych metod zarządzania na Schulich School of Business w Toronto.

Pan Jacek Lisik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Posiada odpowiednią wiedzę z zakresu branży, w której działa spółka. Posiada wiedzę w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności.

Komisja Nadzoru Finansowego – na podstawie art. 22aa ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - wydała zgodę na pełnienie dodatkowej funkcji w radzie nadzorczej, w związku z tym spełnione są wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

Doświadczenie zawodowe
2018 – obecnie
Przewodniczący Rady Nadzorczej Home Broker S.A. w likwidacji
2017 – obecnie
Członek Rady Nadzorczej Noble Finance S.A.
2016 – obecnie
Przewodniczący Rady Nadzorczej Open Finance S.A.
2015 – 2018
Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
2015 – obecnie
Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.
2012 – obecnie
Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. <br> w Getin Noble Bank S.A. pełni funkcję Członka Komitetu ds. Ryzyka i Członka Komitetu ds. Personalnych i Nominacji
2004 – obecnie
Członek Zarządu spółki ASV Lider Sp. z o.o. (dealer Mitsubishi Motors)
2003 – 2004
Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu Carcade SA (leasing), obecna nazwa Idea Getin Leasing
2000 – 2003
Prezes Zarządu Internet Service SA (platforma motoryzacyjna mojeauto.pl)
1997 – 1999
Prezes Zarządu MR Leasing Service SA
1995 – 1997
Wiceprezes Zarządu MR Leasing Service SA (leasing)
1989 – 1995
Prezes Zarządu Robomatic Sp. z o.o. (systemy komputerowe)