Artur Klimczak

Prezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.

Pan Artur Klimczak uczęszczał do Florida International University (Miami). Karierę w bankowości rozpoczął w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku w ramach Grupy Citibank, zajmując kolejno stanowiska od doradcy kredytowego do dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za lokalną sieć oddziałów. Od 2000 roku kontynuował karierę zawodową w Polsce kierując obszarem usług dla klientów zamożnych CitiGold. W roku 2003 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią i był odpowiedzialny za segment klientów zamożnych (Wealth Management). Od 2005 roku związany był z Bankiem Millennium S.A. Od 2009 roku został powołany do Zarządu Banku obejmując funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości detalicznej, a następnie od 2012 r. powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion Bankowości Detalicznej.

Pan Artur Klimczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zadania i odpowiedzialności
Prezes Zarządu, kieruje pracami Zarządu oraz nadzoruje prace Pionu Prezesa.

Doświadczenie zawodowe
2019 – obecnie
Członek Rady Fundacji "SPRZYMIERZENI Z GROM"
2017 – obecnie
Prezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.
2015 – obecnie
Członek Rady Nadzorczej Noble Securities SA
2015 – 2016
Wiceprezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.
2015 – 2021
Członek Rady Nadzorczej Noble Funds TFI SA
2012 - 2015
Wiceprezes Zarządu Banku Millennium SA
2009 - 2012
Członek Zarządu Banku Millennium SA
2005 - 2009
Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej Banku Millennium SA
2003 - 2005
Dyrektor Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA)
2000 - 2002
Dyrektor Departamentu CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA)
1990 - 2000
Doradca kredytowy - Dyrektor Regionalny CitiBank US