Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Zarząd

I Wiceprezes Zarządu, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
Członek Zarządu
Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.