Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Zarząd

Prezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.
Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
Członek Zarządu