Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.0385 4.1813 0.1428
Euro 978/EUR (1) 4.2077 4.5576 0.3499
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.6893 5.1829 0.4936
Japonia 784/JPY (100) 3.3865 3.7429 0.3564
USA 787/USD (1) 3.7046 4.0946 0.3900
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 4.0290 4.1714 0.1424
EUR 4.1226 4.5615 0.4389
USD 3.7278 4.1202 0.3924
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia 781/AUD (1) 2.5954 2.8686 2.7353 7169
Bułgaria 202/BGN (1) 2.1532 2.3798 2.2723 8629
Kanada 788/CAD (1) 2.7736 3.0656 2.9092 6740
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.0290 4.1714 4.0948 4789
Czechy 213/CZK (1) 0.1587 0.1754 0.1671 117346
Dania 792/DKK (1) 0.5648 0.6242 0.5961 32895
Euro 978/EUR (1) 4.1226 4.5615 4.4443 4412
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.7235 5.2207 4.9563 3956
Węgry 207/HUF (100) 1.2235 1.3523 1.2895 1520628
Japonia 784/JPY (100) 3.3983 3.7561 3.5899 546213
Norwegia 796/NOK (1) 0.4004 0.4426 0.4209 46587
Rumunia 206/RON (1) 0.8703 0.9619 0.9183 21353
Rosja 201/RUB (1) 0.0545 0.0603 0.0571 343406
Szwecja 798/SEK (1) 0.4056 0.4482 0.4271 45911
USA 787/USD (1) 3.7278 4.1202 3.9217 5000
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia ** 781/AUD (1) 2.5954 2.8686 2.7353 7169
Bułgaria ** 202/BGN (1) 2.1532 2.3798 2.2723 8629
Kanada ** 788/CAD (1) 2.7736 3.0656 2.9092 6740
Szwajcaria *** 797/CHF (1) 4.0290 4.1714 4.0948 4789
Czechy ** 213/CZK (1) 0.1587 0.1754 0.1671 117346
Dania ** 792/DKK (1) 0.5648 0.6242 0.5961 32895
Euro 978/EUR (1) 4.1226 4.5615 4.4443 4412
Wielka Brytania *** 789/GBP (1) 4.7235 5.2207 4.9563 3956
Węgry ** 207/HUF (100) 1.2235 1.3523 1.2895 1520628
Japonia ** 784/JPY (100) 3.3983 3.7561 3.5899 546213
Norwegia ** 796/NOK (1) 0.4004 0.4426 0.4209 46587
Rumunia ** 206/RON (1) 0.8703 0.9619 0.9183 21353
Rosja ** 201/RUB (1) 0.0545 0.0603 0.0571 343406
Szwecja ** 798/SEK (1) 0.4056 0.4482 0.4271 45911
USA 787/USD (1) 3.7278 4.1202 3.9217 5000