Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.1050 4.2502 0.1452
Euro 978/EUR (1) 4.3101 4.6685 0.3584
Wielka Brytania 789/GBP (1) 5.0036 5.5302 0.5266
Japonia 784/JPY (100) 3.2538 3.5964 0.3426
USA 787/USD (1) 3.5598 3.9346 0.3748
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 4.0934 4.2381 0.1447
EUR 4.2092 4.6573 0.4481
USD 3.5418 3.9146 0.3728
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia 781/AUD (1) 2.7524 3.0422 2.8944 6456
Bułgaria 202/BGN (1) 2.1984 2.4298 2.3169 8066
Kanada 788/CAD (1) 2.9287 3.2369 3.0791 6069
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.0934 4.2381 4.1413 4512
Czechy 213/CZK (1) 0.1685 0.1863 0.1776 105220
Dania 792/DKK (1) 0.5783 0.6391 0.6094 30665
Euro 978/EUR (1) 4.2092 4.6573 4.5316 4124
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.9956 5.5214 5.2571 3555
Węgry 207/HUF (100) 1.2095 1.3369 1.2722 1468873
Japonia 784/JPY (100) 3.2406 3.5818 3.4199 546419
Norwegia 796/NOK (1) 0.4299 0.4751 0.4499 41536
Rumunia 206/RON (1) 0.8730 0.9648 0.9200 20312
Rosja 201/RUB (1) 0.0480 0.0530 0.0505 370040
Szwecja 798/SEK (1) 0.4244 0.4690 0.4465 41852
USA 787/USD (1) 3.5418 3.9146 3.7374 5000
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia ** 781/AUD (1) 2.7524 3.0422 2.8944 6456
Bułgaria ** 202/BGN (1) 2.1984 2.4298 2.3169 8066
Kanada ** 788/CAD (1) 2.9287 3.2369 3.0791 6069
Szwajcaria *** 797/CHF (1) 4.0934 4.2381 4.1413 4512
Czechy ** 213/CZK (1) 0.1685 0.1863 0.1776 105220
Dania ** 792/DKK (1) 0.5783 0.6391 0.6094 30665
Euro 978/EUR (1) 4.2092 4.6573 4.5316 4124
Wielka Brytania *** 789/GBP (1) 4.9956 5.5214 5.2571 3555
Węgry ** 207/HUF (100) 1.2095 1.3369 1.2722 1468873
Japonia ** 784/JPY (100) 3.2406 3.5818 3.4199 546419
Norwegia ** 796/NOK (1) 0.4299 0.4751 0.4499 41536
Rumunia ** 206/RON (1) 0.8730 0.9648 0.9200 20312
Rosja ** 201/RUB (1) 0.0480 0.0530 0.0505 370040
Szwecja ** 798/SEK (1) 0.4244 0.4690 0.4465 41852
USA 787/USD (1) 3.5418 3.9146 3.7374 5000