Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 3.9904 4.1315 0.1411
Euro 978/EUR (1) 4.0645 4.4025 0.3380
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.8583 5.3697 0.5114
Japonia 784/JPY (100) 3.3735 3.7287 0.3552
USA 787/USD (1) 3.7664 4.1628 0.3964
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 3.9838 4.1246 0.1408
EUR 3.9729 4.3958 0.4229
USD 3.7601 4.1559 0.3958
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia 781/AUD (1) 2.4985 2.7615 2.6502 7463
Bułgaria 202/BGN (1) 2.0781 2.2969 2.1848 9053
Kanada 788/CAD (1) 2.8416 3.1408 2.9886 6618
Szwajcaria 797/CHF (1) 3.9904 4.1315 4.0213 4918
Czechy 213/CZK (1) 0.1625 0.1796 0.1713 115458
Dania 792/DKK (1) 0.5442 0.6014 0.5721 34571
Euro 978/EUR (1) 3.9789 4.4025 4.2732 4628
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.8583 5.3697 5.1450 3844
Węgry 207/HUF (100) 1.2024 1.3290 1.2751 1551094
Japonia 784/JPY (100) 3.3735 3.7287 3.5875 551303
Norwegia 796/NOK (1) 0.4043 0.4469 0.4259 46438
Rumunia 206/RON (1) 0.8503 0.9398 0.8942 22118
Rosja 201/RUB (1) 0.0590 0.0652 0.0622 317974
Szwecja 798/SEK (1) 0.3836 0.4240 0.4036 49004
USA 787/USD (1) 3.7664 4.1628 3.9556 5000
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia ** 781/AUD (1) 2.4985 2.7615 2.6502 7463
Bułgaria ** 202/BGN (1) 2.0781 2.2969 2.1848 9053
Kanada ** 788/CAD (1) 2.8416 3.1408 2.9886 6618
Szwajcaria *** 797/CHF (1) 3.9904 4.1315 4.0213 4918
Czechy ** 213/CZK (1) 0.1625 0.1796 0.1713 115458
Dania ** 792/DKK (1) 0.5442 0.6014 0.5721 34571
Euro 978/EUR (1) 3.9789 4.4025 4.2732 4628
Wielka Brytania *** 789/GBP (1) 4.8583 5.3697 5.1450 3844
Węgry ** 207/HUF (100) 1.2024 1.3290 1.2751 1551094
Japonia ** 784/JPY (100) 3.3735 3.7287 3.5875 551303
Norwegia ** 796/NOK (1) 0.4043 0.4469 0.4259 46438
Rumunia ** 206/RON (1) 0.8503 0.9398 0.8942 22118
Rosja ** 201/RUB (1) 0.0590 0.0652 0.0622 317974
Szwecja ** 798/SEK (1) 0.3836 0.4240 0.4036 49004
USA 787/USD (1) 3.7664 4.1628 3.9556 5000