Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 3.7949 3.9290 0.1341
Euro 978/EUR (1) 4.0853 4.4250 0.3397
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.6235 5.1101 0.4866
Japonia 784/JPY (100) 3.3332 3.6840 0.3508
USA 787/USD (1) 3.6489 4.0329 0.3840
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 3.7913 3.9253 0.1340
EUR 3.9957 4.4210 0.4253
USD 3.6451 4.0287 0.3836
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia 781/AUD (1) 2.5210 2.7864 2.6513 7249
Bułgaria 202/BGN (1) 2.0869 2.3065 2.1980 8743
Kanada 788/CAD (1) 2.7103 2.9955 2.8567 6727
Szwajcaria 797/CHF (1) 3.7913 3.9253 3.8327 5014
Czechy 213/CZK (1) 0.1580 0.1746 0.1663 115562
Dania 792/DKK (1) 0.5465 0.6041 0.5756 33388
Euro 978/EUR (1) 3.9957 4.4210 4.2989 4470
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.6182 5.1044 4.8768 3941
Węgry 207/HUF (100) 1.2540 1.3860 1.3182 1457897
Japonia 784/JPY (100) 3.3269 3.6771 3.5083 547787
Norwegia 796/NOK (1) 0.4186 0.4626 0.4404 43638
Rumunia 206/RON (1) 0.8573 0.9475 0.9031 21280
Rosja 201/RUB (1) 0.0565 0.0625 0.0595 322992
Szwecja 798/SEK (1) 0.3814 0.4216 0.4009 47937
USA 787/USD (1) 3.6451 4.0287 3.8436 5000
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia ** 781/AUD (1) 2.5210 2.7864 2.6513 7249
Bułgaria ** 202/BGN (1) 2.0869 2.3065 2.1980 8743
Kanada ** 788/CAD (1) 2.7103 2.9955 2.8567 6727
Szwajcaria *** 797/CHF (1) 3.7913 3.9253 3.8327 5014
Czechy ** 213/CZK (1) 0.1580 0.1746 0.1663 115562
Dania ** 792/DKK (1) 0.5465 0.6041 0.5756 33388
Euro 978/EUR (1) 3.9957 4.4210 4.2989 4470
Wielka Brytania *** 789/GBP (1) 4.6182 5.1044 4.8768 3941
Węgry ** 207/HUF (100) 1.2540 1.3860 1.3182 1457897
Japonia ** 784/JPY (100) 3.3269 3.6771 3.5083 547787
Norwegia ** 796/NOK (1) 0.4186 0.4626 0.4404 43638
Rumunia ** 206/RON (1) 0.8573 0.9475 0.9031 21280
Rosja ** 201/RUB (1) 0.0565 0.0625 0.0595 322992
Szwecja ** 798/SEK (1) 0.3814 0.4216 0.4009 47937
USA 787/USD (1) 3.6451 4.0287 3.8436 5000