Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.5899 4.7522 0.1623
Euro 978/EUR (1) 4.2880 4.6446 0.3566
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.9904 5.5158 0.5254
Japonia 784/JPY (100) 2.8659 3.1675 0.3016
USA 787/USD (1) 3.9797 4.3987 0.4190
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 4.5686 4.7301 0.1615
EUR 4.1825 4.6277 0.4452
USD 3.9755 4.3939 0.4184