Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.1646 4.3119 0.1473
Euro 978/EUR (1) 4.2452 4.5982 0.3530
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.7411 5.2401 0.4990
Japonia 784/JPY (100) 3.5260 3.8972 0.3712
USA 787/USD (1) 3.7671 4.1637 0.3966
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 4.1614 4.3085 0.1471
EUR 4.1556 4.5980 0.4424
USD 3.7545 4.1497 0.3952
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia 781/AUD (1) 2.6109 2.8857 2.7527 7201
Bułgaria 202/BGN (1) 2.1704 2.3988 2.2878 8665
Kanada 788/CAD (1) 2.7622 3.0530 2.9124 6806
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.1614 4.3085 4.2099 4709
Czechy 213/CZK (1) 0.1592 0.1760 0.1675 118346
Dania 792/DKK (1) 0.5700 0.6300 0.6007 33000
Euro 978/EUR (1) 4.1556 4.5980 4.4745 4430
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.7438 5.2432 4.9941 3969
Węgry 207/HUF (100) 1.2011 1.3275 1.2650 1567036
Japonia 784/JPY (100) 3.5179 3.8882 3.7134 533823
Norwegia 796/NOK (1) 0.3972 0.4390 0.4176 47469
Rumunia 206/RON (1) 0.8765 0.9687 0.9244 21444
Rosja 201/RUB (1) 0.0530 0.0586 0.0557 355889
Szwecja 798/SEK (1) 0.4084 0.4514 0.4302 46079
USA 787/USD (1) 3.7545 4.1497 3.9646 5000
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia ** 781/AUD (1) 2.6109 2.8857 2.7527 7201
Bułgaria ** 202/BGN (1) 2.1704 2.3988 2.2878 8665
Kanada ** 788/CAD (1) 2.7622 3.0530 2.9124 6806
Szwajcaria *** 797/CHF (1) 4.1614 4.3085 4.2099 4709
Czechy ** 213/CZK (1) 0.1592 0.1760 0.1675 118346
Dania ** 792/DKK (1) 0.5700 0.6300 0.6007 33000
Euro 978/EUR (1) 4.1556 4.5980 4.4745 4430
Wielka Brytania *** 789/GBP (1) 4.7438 5.2432 4.9941 3969
Węgry ** 207/HUF (100) 1.2011 1.3275 1.2650 1567036
Japonia ** 784/JPY (100) 3.5179 3.8882 3.7134 533823
Norwegia ** 796/NOK (1) 0.3972 0.4390 0.4176 47469
Rumunia ** 206/RON (1) 0.8765 0.9687 0.9244 21444
Rosja ** 201/RUB (1) 0.0530 0.0586 0.0557 355889
Szwecja ** 798/SEK (1) 0.4084 0.4514 0.4302 46079
USA 787/USD (1) 3.7545 4.1497 3.9646 5000