Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.1146 4.2601 0.1455
Euro 978/EUR (1) 4.3166 4.6756 0.3590
Wielka Brytania 789/GBP (1) 5.0301 5.5595 0.5294
Japonia 784/JPY (100) 3.2956 3.6425 0.3469
USA 787/USD (1) 3.6279 4.0097 0.3818
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 4.1166 4.2622 0.1456
EUR 4.2316 4.6821 0.4505
USD 3.6424 4.0258 0.3834
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia 781/AUD (1) 2.7314 3.0190 2.8800 6632
Bułgaria 202/BGN (1) 2.2101 2.4427 2.3265 8209
Kanada 788/CAD (1) 2.9381 3.2473 3.0880 6185
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.1166 4.2622 4.1580 4593
Czechy 213/CZK (1) 0.1692 0.1870 0.1784 107057
Dania 792/DKK (1) 0.5813 0.6425 0.6119 31213
Euro 978/EUR (1) 4.2316 4.6821 4.5503 4197
Wielka Brytania 789/GBP (1) 5.0412 5.5718 5.3015 3603
Węgry 207/HUF (100) 1.2145 1.3423 1.2805 1491527
Japonia 784/JPY (100) 3.2979 3.6451 3.4678 550753
Norwegia 796/NOK (1) 0.4210 0.4654 0.4454 42881
Rumunia 206/RON (1) 0.8774 0.9698 0.9238 20674
Rosja 201/RUB (1) 0.0504 0.0557 0.0529 361040
Szwecja 798/SEK (1) 0.4225 0.4669 0.4459 42832
USA 787/USD (1) 3.6424 4.0258 3.8198 5000
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia ** 781/AUD (1) 2.7314 3.0190 2.8800 6632
Bułgaria ** 202/BGN (1) 2.2101 2.4427 2.3265 8209
Kanada ** 788/CAD (1) 2.9381 3.2473 3.0880 6185
Szwajcaria *** 797/CHF (1) 4.1166 4.2622 4.1580 4593
Czechy ** 213/CZK (1) 0.1692 0.1870 0.1784 107057
Dania ** 792/DKK (1) 0.5813 0.6425 0.6119 31213
Euro 978/EUR (1) 4.2316 4.6821 4.5503 4197
Wielka Brytania *** 789/GBP (1) 5.0412 5.5718 5.3015 3603
Węgry ** 207/HUF (100) 1.2145 1.3423 1.2805 1491527
Japonia ** 784/JPY (100) 3.2979 3.6451 3.4678 550753
Norwegia ** 796/NOK (1) 0.4210 0.4654 0.4454 42881
Rumunia ** 206/RON (1) 0.8774 0.9698 0.9238 20674
Rosja ** 201/RUB (1) 0.0504 0.0557 0.0529 361040
Szwecja ** 798/SEK (1) 0.4225 0.4669 0.4459 42832
USA 787/USD (1) 3.6424 4.0258 3.8198 5000