Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.1435 4.2900 0.1465
Euro 978/EUR (1) 4.2976 4.6550 0.3574
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.6974 5.1918 0.4944
Japonia 784/JPY (100) 3.4695 3.8347 0.3652
USA 787/USD (1) 3.6658 4.0516 0.3858
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 4.1624 4.3095 0.1471
EUR 4.2251 4.6748 0.4497
USD 3.6901 4.0785 0.3884
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia 781/AUD (1) 2.6352 2.9126 2.7515 7025
Bułgaria 202/BGN (1) 2.2067 2.4389 2.3145 8351
Kanada 788/CAD (1) 2.7582 3.0486 2.8843 6701
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.1624 4.3095 4.1878 4616
Czechy 213/CZK (1) 0.1592 0.1760 0.1666 116020
Dania 792/DKK (1) 0.5797 0.6407 0.6079 31796
Euro 978/EUR (1) 4.2251 4.6748 4.5268 4270
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.7446 5.2440 4.9560 3900
Węgry 207/HUF (100) 1.1832 1.3078 1.2412 1557283
Japonia 784/JPY (100) 3.4909 3.8583 3.6586 528317
Norwegia 796/NOK (1) 0.3901 0.4311 0.4087 47294
Rumunia 206/RON (1) 0.8855 0.9787 0.9291 20804
Rosja 201/RUB (1) 0.0474 0.0524 0.0493 392069
Szwecja 798/SEK (1) 0.4093 0.4523 0.4296 44993
USA 787/USD (1) 3.6901 4.0785 3.8658 5000
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia ** 781/AUD (1) 2.6352 2.9126 2.7515 7025
Bułgaria ** 202/BGN (1) 2.2067 2.4389 2.3145 8351
Kanada ** 788/CAD (1) 2.7582 3.0486 2.8843 6701
Szwajcaria *** 797/CHF (1) 4.1624 4.3095 4.1878 4616
Czechy ** 213/CZK (1) 0.1592 0.1760 0.1666 116020
Dania ** 792/DKK (1) 0.5797 0.6407 0.6079 31796
Euro 978/EUR (1) 4.2251 4.6748 4.5268 4270
Wielka Brytania *** 789/GBP (1) 4.7446 5.2440 4.9560 3900
Węgry ** 207/HUF (100) 1.1832 1.3078 1.2412 1557283
Japonia ** 784/JPY (100) 3.4909 3.8583 3.6586 528317
Norwegia ** 796/NOK (1) 0.3901 0.4311 0.4087 47294
Rumunia ** 206/RON (1) 0.8855 0.9787 0.9291 20804
Rosja ** 201/RUB (1) 0.0474 0.0524 0.0493 392069
Szwecja ** 798/SEK (1) 0.4093 0.4523 0.4296 44993
USA 787/USD (1) 3.6901 4.0785 3.8658 5000