Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.7234 4.8904 0.1670
Euro 978/EUR (1) 4.4576 4.8283 0.3707
Wielka Brytania 789/GBP (1) 5.1796 5.7248 0.5452
Japonia 784/JPY (100) 3.0841 3.4087 0.3246
USA 787/USD (1) 4.2775 4.7277 0.4502
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 4.7147 4.8814 0.1667
EUR 4.3605 4.8247 0.4642
USD 4.2895 4.7411 0.4516