Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.3312 4.4843 0.1531
Euro 978/EUR (1) 4.0494 4.3861 0.3367
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.7444 5.2438 0.4994
Japonia 784/JPY (100) 2.4747 2.7351 0.2604
USA 787/USD (1) 3.7930 4.1922 0.3992
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 4.3142 4.4667 0.1525
EUR 3.9626 4.3845 0.4219
USD 3.7725 4.1696 0.3971