Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.2055 4.3542 0.1487
Euro 978/EUR (1) 4.3482 4.7097 0.3615
Wielka Brytania 789/GBP (1) 5.1053 5.6427 0.5374
Japonia 784/JPY (100) 3.3363 3.6875 0.3512
USA 787/USD (1) 3.6559 4.0407 0.3848
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 4.1945 4.3428 0.1483
EUR 4.2410 4.6924 0.4514
USD 3.6472 4.0312 0.3840
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia 781/AUD (1) 2.6881 2.9711 2.8423 6757
Bułgaria 202/BGN (1) 2.2150 2.4482 2.3382 8214
Kanada 788/CAD (1) 2.9338 3.2426 3.0902 6215
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.1945 4.3428 4.2444 4525
Czechy 213/CZK (1) 0.1700 0.1878 0.1795 106992
Dania 792/DKK (1) 0.5824 0.6438 0.6148 31238
Euro 978/EUR (1) 4.2410 4.6924 4.5731 4200
Wielka Brytania 789/GBP (1) 5.0886 5.6242 5.3681 3578
Węgry 207/HUF (100) 1.2135 1.3413 1.2782 1502504
Japonia 784/JPY (100) 3.3250 3.6750 3.5077 547510
Norwegia 796/NOK (1) 0.4147 0.4583 0.4384 43807
Rumunia 206/RON (1) 0.8809 0.9737 0.9292 20668
Rosja 201/RUB (1) 0.0500 0.0552 0.0526 365114
Szwecja 798/SEK (1) 0.4257 0.4705 0.4495 42725
USA 787/USD (1) 3.6472 4.0312 3.8410 5000
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia ** 781/AUD (1) 2.6881 2.9711 2.8423 6757
Bułgaria ** 202/BGN (1) 2.2150 2.4482 2.3382 8214
Kanada ** 788/CAD (1) 2.9338 3.2426 3.0902 6215
Szwajcaria *** 797/CHF (1) 4.1945 4.3428 4.2444 4525
Czechy ** 213/CZK (1) 0.1700 0.1878 0.1795 106992
Dania ** 792/DKK (1) 0.5824 0.6438 0.6148 31238
Euro 978/EUR (1) 4.2410 4.6924 4.5731 4200
Wielka Brytania *** 789/GBP (1) 5.0886 5.6242 5.3681 3578
Węgry ** 207/HUF (100) 1.2135 1.3413 1.2782 1502504
Japonia ** 784/JPY (100) 3.3250 3.6750 3.5077 547510
Norwegia ** 796/NOK (1) 0.4147 0.4583 0.4384 43807
Rumunia ** 206/RON (1) 0.8809 0.9737 0.9292 20668
Rosja ** 201/RUB (1) 0.0500 0.0552 0.0526 365114
Szwecja ** 798/SEK (1) 0.4257 0.4705 0.4495 42725
USA 787/USD (1) 3.6472 4.0312 3.8410 5000