Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 3.7805 3.9142 0.1337
Euro 978/EUR (1) 4.1159 4.4581 0.3422
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.6744 5.1664 0.4920
Japonia 784/JPY (100) 3.3104 3.6588 0.3484
USA 787/USD (1) 3.6506 4.0348 0.3842
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 3.7802 3.9139 0.1337
EUR 4.0276 4.4564 0.4288
USD 3.6513 4.0357 0.3844
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia 781/AUD (1) 2.5982 2.8716 2.7213 7042
Bułgaria 202/BGN (1) 2.1036 2.3250 2.2110 8667
Kanada 788/CAD (1) 2.7512 3.0408 2.8851 6642
Szwajcaria 797/CHF (1) 3.7802 3.9139 3.8081 5032
Czechy 213/CZK (1) 0.1602 0.1770 0.1682 113930
Dania 792/DKK (1) 0.5514 0.6094 0.5796 33062
Euro 978/EUR (1) 4.0276 4.4564 4.3243 4431
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.6798 5.1724 4.9104 3903
Węgry 207/HUF (100) 1.2930 1.4292 1.3596 1409459
Japonia 784/JPY (100) 3.3053 3.6533 3.4712 552057
Norwegia 796/NOK (1) 0.4215 0.4659 0.4424 43316
Rumunia 206/RON (1) 0.8677 0.9591 0.9129 20991
Rosja 201/RUB (1) 0.0548 0.0606 0.0575 333270
Szwecja 798/SEK (1) 0.3924 0.4338 0.4121 46501
USA 787/USD (1) 3.6513 4.0357 3.8326 5000
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia ** 781/AUD (1) 2.5982 2.8716 2.7213 7042
Bułgaria ** 202/BGN (1) 2.1036 2.3250 2.2110 8667
Kanada ** 788/CAD (1) 2.7512 3.0408 2.8851 6642
Szwajcaria *** 797/CHF (1) 3.7802 3.9139 3.8081 5032
Czechy ** 213/CZK (1) 0.1602 0.1770 0.1682 113930
Dania ** 792/DKK (1) 0.5514 0.6094 0.5796 33062
Euro 978/EUR (1) 4.0276 4.4564 4.3243 4431
Wielka Brytania *** 789/GBP (1) 4.6798 5.1724 4.9104 3903
Węgry ** 207/HUF (100) 1.2930 1.4292 1.3596 1409459
Japonia ** 784/JPY (100) 3.3053 3.6533 3.4712 552057
Norwegia ** 796/NOK (1) 0.4215 0.4659 0.4424 43316
Rumunia ** 206/RON (1) 0.8677 0.9591 0.9129 20991
Rosja ** 201/RUB (1) 0.0548 0.0606 0.0575 333270
Szwecja ** 798/SEK (1) 0.3924 0.4338 0.4121 46501
USA 787/USD (1) 3.6513 4.0357 3.8326 5000