Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.8010 4.9707 0.1697
Euro 978/EUR (1) 4.4544 4.8248 0.3704
Wielka Brytania 789/GBP (1) 5.3015 5.8595 0.5580
Japonia 784/JPY (100) 3.2535 3.5959 0.3424
USA 787/USD (1) 4.3838 4.8452 0.4614
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 4.7980 4.9677 0.1697
EUR 4.3691 4.8342 0.4651
USD 4.3894 4.8514 0.4620
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia 781/AUD (1) 3.0399 3.3599 3.2137 7175
Bułgaria 202/BGN (1) 2.2819 2.5221 2.3990 9612
Kanada 788/CAD (1) 3.3967 3.7543 3.5813 6439
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.7980 4.9677 4.8500 4755
Czechy 213/CZK (1) 0.1818 0.2010 0.1910 120730
Dania 792/DKK (1) 0.6001 0.6633 0.6309 36550
Euro 978/EUR (1) 4.3691 4.8342 4.6921 4915
Wielka Brytania 789/GBP (1) 5.2968 5.8544 5.5818 4131
Węgry 207/HUF (100) 1.1062 1.2226 1.1537 1998743
Japonia 784/JPY (100) 3.2443 3.5858 3.4209 674077
Norwegia 796/NOK (1) 0.4513 0.4989 0.4766 48383
Rumunia 206/RON (1) 0.9143 1.0105 0.9601 24018
Rosja 201/RUB (1) 0.0725 0.0801 0.0761 303016
Szwecja 798/SEK (1) 0.4221 0.4665 0.4450 51819
USA 787/USD (1) 4.3894 4.8514 4.6119 5000
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia ** 781/AUD (1) 3.0399 3.3599 3.2137 7175
Bułgaria ** 202/BGN (1) 2.2819 2.5221 2.3990 9612
Kanada ** 788/CAD (1) 3.3967 3.7543 3.5813 6439
Szwajcaria *** 797/CHF (1) 4.7980 4.9677 4.8500 4755
Czechy ** 213/CZK (1) 0.1818 0.2010 0.1910 120730
Dania ** 792/DKK (1) 0.6001 0.6633 0.6309 36550
Euro 978/EUR (1) 4.3691 4.8342 4.6921 4915
Wielka Brytania *** 789/GBP (1) 5.2968 5.8544 5.5818 4131
Węgry ** 207/HUF (100) 1.1062 1.2226 1.1537 1998743
Japonia ** 784/JPY (100) 3.2443 3.5858 3.4209 674077
Norwegia ** 796/NOK (1) 0.4513 0.4989 0.4766 48383
Rumunia ** 206/RON (1) 0.9143 1.0105 0.9601 24018
Rosja ** 201/RUB (1) 0.0725 0.0801 0.0761 303016
Szwecja ** 798/SEK (1) 0.4221 0.4665 0.4450 51819
USA 787/USD (1) 4.3894 4.8514 4.6119 5000