Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.2592 4.4098 0.1506
Euro 978/EUR (1) 4.3293 4.6894 0.3601
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.8394 5.3488 0.5094
Japonia 784/JPY (100) 3.6283 4.0103 0.3820
USA 787/USD (1) 3.9377 4.3521 0.4144
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 4.2781 4.4293 0.1512
EUR 4.2429 4.6946 0.4517
USD 3.9283 4.3419 0.4136
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia 781/AUD (1) 2.4268 2.6822 2.5181 8128
Bułgaria 202/BGN (1) 2.2136 2.4466 2.3210 8818
Kanada 788/CAD (1) 2.7762 3.0684 2.9084 7037
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.2592 4.4098 4.2840 4777
Czechy 213/CZK (1) 0.1583 0.1749 0.1654 123739
Dania 792/DKK (1) 0.5797 0.6407 0.6081 33656
Euro 978/EUR (1) 4.2382 4.6894 4.5395 4509
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.8394 5.3488 5.0698 4037
Węgry 207/HUF (100) 1.2067 1.3337 1.2708 1610521
Japonia 784/JPY (100) 3.6283 4.0103 3.8029 538181
Norwegia 796/NOK (1) 0.3751 0.4145 0.3873 52844
Rumunia 206/RON (1) 0.8969 0.9913 0.9387 21803
Rosja 201/RUB (1) 0.0500 0.0552 0.0514 398181
Szwecja 798/SEK (1) 0.3905 0.4317 0.4112 49773
USA 787/USD (1) 3.9377 4.3521 4.0933 5000
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia ** 781/AUD (1) 2.4268 2.6822 2.5181 8128
Bułgaria ** 202/BGN (1) 2.2136 2.4466 2.3210 8818
Kanada ** 788/CAD (1) 2.7762 3.0684 2.9084 7037
Szwajcaria *** 797/CHF (1) 4.2592 4.4098 4.2840 4777
Czechy ** 213/CZK (1) 0.1583 0.1749 0.1654 123739
Dania ** 792/DKK (1) 0.5797 0.6407 0.6081 33656
Euro 978/EUR (1) 4.2382 4.6894 4.5395 4509
Wielka Brytania *** 789/GBP (1) 4.8394 5.3488 5.0698 4037
Węgry ** 207/HUF (100) 1.2067 1.3337 1.2708 1610521
Japonia ** 784/JPY (100) 3.6283 4.0103 3.8029 538181
Norwegia ** 796/NOK (1) 0.3751 0.4145 0.3873 52844
Rumunia ** 206/RON (1) 0.8969 0.9913 0.9387 21803
Rosja ** 201/RUB (1) 0.0500 0.0552 0.0514 398181
Szwecja ** 798/SEK (1) 0.3905 0.4317 0.4112 49773
USA 787/USD (1) 3.9377 4.3521 4.0933 5000