Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.0439 4.1868 0.1429
Euro 978/EUR (1) 4.1857 4.5338 0.3481
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.6438 5.1326 0.4888
Japonia 784/JPY (100) 3.3443 3.6963 0.3520
USA 787/USD (1) 3.5306 3.9022 0.3716
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 4.0408 4.1836 0.1428
EUR 4.0896 4.5249 0.4353
USD 3.5138 3.8836 0.3698
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia 781/AUD (1) 2.5372 2.8042 2.6744 6944
Bułgaria 202/BGN (1) 2.1401 2.3653 2.2486 8259
Kanada 788/CAD (1) 2.6591 2.9390 2.7983 6637
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.0439 4.1868 4.0810 4551
Czechy 213/CZK (1) 0.1603 0.1771 0.1683 110348
Dania 792/DKK (1) 0.5618 0.6210 0.5904 31456
Euro 978/EUR (1) 4.0976 4.5338 4.3979 4223
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.6438 5.1326 4.8665 3816
Węgry 207/HUF (100) 1.2117 1.3393 1.2715 1460598
Japonia 784/JPY (100) 3.3443 3.6963 3.5144 528440
Norwegia 796/NOK (1) 0.3943 0.4359 0.4105 45241
Rumunia 206/RON (1) 0.8655 0.9567 0.9099 20410
Rosja 201/RUB (1) 0.0485 0.0536 0.0508 365581
Szwecja 798/SEK (1) 0.4065 0.4493 0.4270 43493
USA 787/USD (1) 3.5306 3.9022 3.7143 5000
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia ** 781/AUD (1) 2.5372 2.8042 2.6744 6944
Bułgaria ** 202/BGN (1) 2.1401 2.3653 2.2486 8259
Kanada ** 788/CAD (1) 2.6591 2.9390 2.7983 6637
Szwajcaria *** 797/CHF (1) 4.0439 4.1868 4.0810 4551
Czechy ** 213/CZK (1) 0.1603 0.1771 0.1683 110348
Dania ** 792/DKK (1) 0.5618 0.6210 0.5904 31456
Euro 978/EUR (1) 4.0976 4.5338 4.3979 4223
Wielka Brytania *** 789/GBP (1) 4.6438 5.1326 4.8665 3816
Węgry ** 207/HUF (100) 1.2117 1.3393 1.2715 1460598
Japonia ** 784/JPY (100) 3.3443 3.6963 3.5144 528440
Norwegia ** 796/NOK (1) 0.3943 0.4359 0.4105 45241
Rumunia ** 206/RON (1) 0.8655 0.9567 0.9099 20410
Rosja ** 201/RUB (1) 0.0485 0.0536 0.0508 365581
Szwecja ** 798/SEK (1) 0.4065 0.4493 0.4270 43493
USA 787/USD (1) 3.5306 3.9022 3.7143 5000