Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 4.5449 4.7056 0.1607
Euro 978/EUR (1) 4.1168 4.4592 0.3424
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.7965 5.3013 0.5048
Japonia 784/JPY (100) 2.6479 2.9267 0.2788
USA 787/USD (1) 3.8193 4.2213 0.4020
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 4.5362 4.6966 0.1604
EUR 4.0276 4.4563 0.4287
USD 3.8226 4.2250 0.4024