Tabela kursów walut dotycząca kredytów hipotecznych udzielonych przez Noble Bank - pion bankowości prywatnej Getin Noble Bank S.A. przed dniem 4 stycznia 2010 r.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Spread
Szwajcaria 797/CHF (1) 3.7483 3.8809 0.1326
Euro 978/EUR (1) 4.0745 4.4133 0.3388
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.6305 5.1179 0.4874
Japonia 784/JPY (100) 3.2675 3.6115 0.3440
USA 787/USD (1) 3.5761 3.9525 0.3764
Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych.
Data:
Kraj Kupno Sprzedaż Spread
CHF 3.7521 3.8848 0.1327
EUR 3.9886 4.4132 0.4246
USD 3.5814 3.9584 0.3770
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia 781/AUD (1) 2.5732 2.8440 2.7078 6960
Bułgaria 202/BGN (1) 2.0833 2.3025 2.1967 8580
Kanada 788/CAD (1) 2.7000 2.9842 2.8415 6633
Szwajcaria 797/CHF (1) 3.7521 3.8848 3.7917 4971
Czechy 213/CZK (1) 0.1592 0.1760 0.1681 112118
Dania 792/DKK (1) 0.5458 0.6032 0.5756 32743
Euro 978/EUR (1) 3.9886 4.4132 4.2964 4387
Wielka Brytania 789/GBP (1) 4.6239 5.1107 4.8773 3864
Węgry 207/HUF (100) 1.2812 1.4160 1.3473 1398872
Japonia 784/JPY (100) 3.2705 3.6147 3.4401 547862
Norwegia 796/NOK (1) 0.4189 0.4629 0.4417 42669
Rumunia 206/RON (1) 0.8667 0.9579 0.9150 20598
Rosja 201/RUB (1) 0.0540 0.0596 0.0567 332399
Szwecja 798/SEK (1) 0.3975 0.4393 0.4186 45024
USA 787/USD (1) 3.5814 3.9584 3.7694 5000
Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Data:
Kraj Symbol waluty (JM) Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*
Australia ** 781/AUD (1) 2.5732 2.8440 2.7078 6960
Bułgaria ** 202/BGN (1) 2.0833 2.3025 2.1967 8580
Kanada ** 788/CAD (1) 2.7000 2.9842 2.8415 6633
Szwajcaria *** 797/CHF (1) 3.7521 3.8848 3.7917 4971
Czechy ** 213/CZK (1) 0.1592 0.1760 0.1681 112118
Dania ** 792/DKK (1) 0.5458 0.6032 0.5756 32743
Euro 978/EUR (1) 3.9886 4.4132 4.2964 4387
Wielka Brytania *** 789/GBP (1) 4.6239 5.1107 4.8773 3864
Węgry ** 207/HUF (100) 1.2812 1.4160 1.3473 1398872
Japonia ** 784/JPY (100) 3.2705 3.6147 3.4401 547862
Norwegia ** 796/NOK (1) 0.4189 0.4629 0.4417 42669
Rumunia ** 206/RON (1) 0.8667 0.9579 0.9150 20598
Rosja ** 201/RUB (1) 0.0540 0.0596 0.0567 332399
Szwecja ** 798/SEK (1) 0.3975 0.4393 0.4186 45024
USA 787/USD (1) 3.5814 3.9584 3.7694 5000