Rejestr zbiorów danych osobowych Getin Noble Bank S.A. prowadzony na podstawie:

  • art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

Nr zbioru Nazwa zbioru danych osobowych Cel przetwarzanych danych osobowych Data wpisania zbioru danych Data ostatniej aktualizacji
1 Dane osobowe Akcjonariuszy i Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A.
  • Prowadzenie ewidencji członków Rady Nadzorczej
  • Prowadzenie księgi akcyjnej
1999-10-22 2015-08-10
2 Dane osobowe Klientów Getin Noble Banku S.A. Prowadzenie działalności bankowej 1999-10-22 2015-08-10
3 Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Getin Noble Bank S.A. Prowadzenie działalności bankowej:
  • sprawy osób nie będących Klientami Banku
  • sprawy osób, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych (pośrednicy)
1999-10-22 2015-08-10