Usługi maklerskie

W zakresie usług maklerskich Getin Noble Bank S.A. działa jako agent Noble Securities S.A.

Usługi maklerskie jako interesująca alternatywa inwestycyjna:

  • Dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych
  • Instrumenty finansowe dywersyfikujące portfel inwestycyjny
  • Dodatkowe możliwości inwestycyjne na rynku wtórnym

MIFID

Szczegółowe informacje na temat usług maklerskich dostępne są w placówkach Banku.