Fundusze Inwestycyjne Otwarte - fundusze zagraniczne

Przykładowe fundusze znajdujące się w ofercie Getin Noble Banku S.A. z różnymi klasami aktywów, dywersyfikacją geograficzną oraz różnorodną strategią inwestycyjną.

 

Fundusze akcji

Fundusz Dostępne Waluty Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID) Prospekt Informacyjny
Franklin European Dividend Fund PLN, EUR KIID Prospekt
Franklin India Fund PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Franklin Natural Resources PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Franklin U.S. Opportunities Fund PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Templeton Asian Growth Fund PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Schroder ISF Asian Opportunities PLN, USD KIID Prospekt
Schroder ISF EURO Equity PLN, EUR KIID Prospekt
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Schroder ISF Global Equity PLN, USD, EUR KIID Prospekt

 

Fundusze mieszane

Fundusz Dostępne Waluty Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID) Prospekt Informacyjny
Franklin Global Fundamental Strategies Fund PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Schroder ISF Global Diversified Growth PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN, USD, EUR KIID Prospekt

Fundusze obligacji

Fundusz Dostępne Waluty Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID) Prospekt Informacyjny
Franklin European Total Return Fund PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Templeton Global Total Return Fund PLN, USD, EUR, CHF KIID Prospekt
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN, EUR KIID Prospekt

 

 

Nota prawna

Inwestycje w tytułu uczestnictwa funduszy są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość nieosiągnięcia zysku lub możliwość utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, nie dają gwarancji uzyskania zysku ani ochrony kapitału. Środki w nie zainwestowane nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bank nie zapewnia ochrony kapitału zainwestowanego za jego pośrednictwem w tytuły uczestnictwa funduszy. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych, co oznacza iż, w okresie inwestycji wartość tytułów uczestnictwa nabytych przez Klienta może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona kwota. Na podstawie odrębnej umowy z funduszem Bank pełni rolę dystrybutora tytułów uczestnictwa. Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, podatkowego ani prawnego. Decyzja Klienta o nabyciu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym, Kartą Funduszy i Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, gdzie znajdują się m.in. informacje o ryzykach związanych z inwestycją, opłatach oraz strategii inwestycyjnej. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospektach informacyjnych. Przedmiotowe dokumenty dostępne są w placówkach Getin Noble Bank S.A. i na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Bank posługuje się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych i ich definicje znajdują się na www.noblebank.pl/slownik