Fundusze Inwestycyjne Otwarte - fundusze krajowe

Przykładowe fundusze znajdujące się w ofercie Getin Noble Banku S.A. o zróżnicowanym potencjale zysku oraz zróżnicowanym poziomie ryzyka.

 

Fundusze akcji

Fundusz Kluczowe informacje dla Inwestorów (KIID) Prospekt informacyjny Karta funduszu Tabela Opłat
Investor Akcji (Investor FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Investor Niemcy (Investor SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN (L) Japonia (NN SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych KIID Prospekt Karta Tabela
NN Akcji (NN FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) KIID Prospekt Karta Tabela

 

Fundusze mieszane

Fundusz Kluczowe informacje dla Inwestorów (KIID) Prospekt informacyjny Karta funduszu Tabela Opłat
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Investor Zrównoważony (Investor FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN Zrównoważony (NN FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) KIID Prospekt Karta Tabela

 

Fundusze obligacji

Fundusz Kluczowe informacje dla Inwestorów (KIID) Prospekt informacyjny Karta funduszu Tabela Opłat
Investor Obligacji (Investor FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN Obligacji (NN FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) KIID Prospekt Karta Tabela

 

Fundusze pieniężne i gotówkowe

Fundusz Kluczowe informacje dla Inwestorów (KIID) Prospekt informacyjny Karta funduszu Tabela Opłat
Investor Dochodowy (Investor SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN Konserwatywny (NN FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) KIID Prospekt Karta Tabela

 

Nota prawna

Inwestycje w tytułu uczestnictwa funduszy są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość nieosiągnięcia zysku lub możliwość utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, nie dają gwarancji uzyskania zysku ani ochrony kapitału. Środki w nie zainwestowane nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bank nie zapewnia ochrony kapitału zainwestowanego za jego pośrednictwem w tytuły uczestnictwa funduszy. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych, co oznacza iż, w okresie inwestycji wartość tytułów uczestnictwa nabytych przez Klienta może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona kwota. Na podstawie odrębnej umowy z funduszem Bank pełni rolę dystrybutora tytułów uczestnictwa. Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, podatkowego ani prawnego. Decyzja Klienta o nabyciu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym, Kartą Funduszy i Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, gdzie znajdują się m.in. informacje o ryzykach związanych z inwestycją, opłatach oraz strategii inwestycyjnej. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospektach informacyjnych. Przedmiotowe dokumenty dostępne są w placówkach Getin Noble Bank S.A. i na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.