Konto osobiste

Konto Osobiste Noble Private Banking jest przepustką do świata komfortowej obsługi oraz dodatkowych możliwości i korzyści. Ofertę stworzyliśmy dla najbardziej wymagających i aktywnych Klientów.


W ramach konta Noble Private Banking proponujemy:

rozwiązania inwestycyjne i depozyty na preferencyjnych warunkach,

wsparcie osobistego Wealth Managera oraz najwyższe standardy obsługi,

prestiżowe karty kredytowe i debetowe z pakietem korzyści i przywilejów.

Oszczędzanie

Depozyty doskonale spełniają rolę filarów każdego portfela. Pozwalają Państwu elastycznie dysponować wolnymi środkami i dają możliwość szybkiej reakcji na zmiany rynkowe.

Klientom Noble Private Banking, którzy chcą ulokować większe środki, oferujemy lokaty i konta oszczędnościowe w złotówkach, a także konta walutowe, z możliwością indywidualnego ustalenia oprocentowania oraz pozostałych warunków.

Prestiżowe karty

W Noble Private Banking przygotowaliśmy dla Państwa karty płatnicze, których wygląd jest połączeniem subtelności i minimalizmu. Wysokie limity na karcie kredytowej, szeroki zakres ubezpieczeń, usługa wielowalutowa i dodatkowe przywileje pozwalają cieszyć się wygodą płatności na co dzień oraz w trakcie podróży.

Mastercard® Elite™
Mastercard Elite Debit
Visa Infinite

Mastercard® Elite™

JEDNA KARTA – CAŁY ŚWIAT

Dla Klientów Noble Private Banking przygotowaliśmy kartę kredytową Mastercard Elite. Mastercard Elite to nie tylko znakomity design. To także dostęp do dodatkowych korzyści oraz przywilejów, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających i aktywnych Klientów.

 

Mastercard Elite Debit

Elegancka karta debetowa dla Private Bankingu

Karta debetowa Mastercard Elite Debit została stworzona dla Klientów Noble Private Banking. Mastercard Elite Debit zachwyca unikalnym wyglądem, gdyż łączy w sobie subtelność i minimalizm.

Dodatkowo posiadaczom karty Mastercard Elite Debit oferujemy szeroki zakres ubezpieczeń, usługę wielowalutową oraz dostęp do dodatkowych przywilejów w Polsce i na świecie.

To oczywiście nie wszystko.

Visa Infinite

Prestiżowa karta kredytowa dla najbardziej wymagających Klientów

To prawdziwa przepustka do świata nieograniczonych możliwości. Połączenie niczym nieskrępowanej swobody z gwarancją pełnego bezpieczeństwa. Niezwykłej wygodzie transakcji dokonywanych na całym świecie, towarzyszy poczucie natychmiastowego dostępu do usług najwyższej jakości w każdej dziedzinie.

Rozwiązania inwestycyjne

Wizytówką Noble Private Banking jest szeroka oferta inwestycyjna, którą stworzyliśmy, uwzględniając Państwa różnorodne potrzeby i oczekiwania.

Oferujemy szeroką paletę rozwiązań inwestycyjnych dzięki współpracy z licznymi Partnerami. Naszymi kluczowymi dostawcami produktów i usług są: Noble Funds TFI,  Noble Securities S.A. oraz Open Life. W ramach otwartej architektury produktowej, wykraczającej poza rozwiązania z Grupy, otrzymują Państwo dostęp do szerokiego zakresu funduszy inwestycyjnych.

MIFID

Fundusze Inwestycyjne Otwarte
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte
Ubezpieczenie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
Usługi maklerskie

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

Otwarty horyzont inwestycyjny

 

Klienci korzystający z oferty Noble Private Banking mają możliwość lokowania środków w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A., uzupełnione przez fundusze spoza grupy Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. pełni, na podstawie odrębnych umów rolę dystrybutora jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.

MIFID

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Inwestycja w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) to jedna z ciekawszych form wspólnego inwestowania i sposób na uzupełnienie portfela inwestycyjnego. Fundusze Inwestycyjne zamknięte mają mniej restrykcyjne limity inwestycyjne niż fundusze inwestycyjne otwarte, dając szansę uzyskania większego zysku, jednak przy odpowiednio większym ryzyku, a także mniejszej płynności z uwagi na ograniczone terminy wykupu i mniejszą częstotliwość wycen certyfikatów.

Getin Noble Bank S.A. pełni, na podstawie odrębnych umów, rolę agenta firmy inwestycyjnej Noble Securities S.A.

MIFID

Ubezpieczenie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Portfel Możliwości Prestiż” to dobrowolny produkt ubezpieczeniowy o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną, opracowany przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Produkt ten umożliwia inwestycję w wybrane przez Ubezpieczającego Fundusze UFK pogrupowane według niskiego, umiarkowanego oraz wysokiego profilu ryzyka. „Portfel Możliwości Prestiż” skierowany jest do klientów, którzy akceptują wysoki poziom ryzyka straty części lub całości zainwestowanych środków pieniężnych, zarówno w trakcie jak i na koniec okresu inwestycji oraz zainteresowanych umową ubezpieczenia umożliwiającą inwestowanie środków w ramach Funduszy UFK o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Produkt dedykowany jest dla klientów zdecydowanych na inwestowanie swoich środków przez okres minimum 4-5 lat w zależności od wybranych Funduszy UFK, posiadających stabilną sytuacje finansową lub wolne nadwyżki finansowe pozwalające na zainwestowanie kwoty zadeklarowanej składki jak również posiadających wiedzę w zakresie podstawowych cech charakterystycznych dla produktu ubezpieczeniowego z UFK.

„Portfel Możliwości Prestiż” nie jest lokatą bankową. W przypadku materializacji ryzyka inwestycyjnego klient musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Szczegółowe informacje, w szczególności o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, o opłatach i kosztach, wyłączeniach odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, polityce inwestycyjnej UFK, znajdują się w dokumentacji ubezpieczeniowej dla danego produktu.

Ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym jest produktem Towarzystwa Ubezpieczeń. Getin Noble Bank S.A. pełni, na podstawie odrębnych umów, rolę agenta Towarzystw Ubezpieczeniowych

 

WAŻNE INFORMACJE:

Zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter marketingowy. Nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, rekomendacji zawarcia umowy ani oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Nie są także usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego ani jakiegokolwiek innego. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się ze szczegółową informacją o ubezpieczeniu z elementem inwestycyjnym wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, które znajdują się w odpowiedniej dla danego produktu dokumentacji ubezpieczeniowej - tj. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wraz z załącznikami, a także Dokumencie zawierającym kluczowe informacje i Karcie informacyjnej, dostępnymi w placówkach i na stronie internetowej Banku (zakładka centrum dokumentów) oraz na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń.

Inwestowanie w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne wiąże się z ryzykiem, przedstawionym szczegółowo w wyżej wspomnianej dokumentacji produktowej. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wiążą się z ryzykiem poniesienia straty, łącznie z utratą części lub całości kapitału, a także obowiązkiem uiszczenia opłat i podatku dochodowego. Ponadto mogą się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulegać zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją.

 MIFID

Usługi maklerskie

Usługi maklerskie i jeszcze szersza paleta możliwości inwestycyjnych

  • Dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
  • Możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego o papiery wartościowe z rynku pierwotnego i wtórnego
  • Intuicyjne narzędzia do zarządzania inwestycjami

Getin Noble Bank S.A. wykonuje czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Noble Securities S.A.

MIFID

 

Finansowanie

W Noble Private Banking przygotujemy dogodne rozwiązania, pozwalające na sfinansowanie bieżących potrzeb a także realizację planów inwestycyjnych. Doradcy Noble Private Banking pomogą Państwu w doborze odpowiednich kredytów indywidualnych i firmowych.

Zapraszamy do kontaktu

Prosimy o wypełnienie formularza

Konto osobiste Noble Private Banking zwolnione jest z opłat dla Klientów, których aktywa przekraczają 1 mln zł.

Administratorem danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa.

Dane kontaktowe Banku: telefon: 22 203 03 01, mail: kontakt@noblebank.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl.

Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej jednak niż 90 dni do celu rozliczeń.

Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w wypadku oferty niepodanie danych uniemożliwi jej przygotowanie.