Informacje dla Klientów Getin Noble Bank S.A., którzy posiadają m.in. kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane do walut obcych

W związku ze zmianą adresu strony internetowej noblebank.pl na velobank.pl informujemy, że klienci Getin Noble Bank nadal mają dostęp do serwisu pod adresem www.noblebank.pl/obsługa.

Przeczytaj komunikat