W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, odpowiedzi na reklamacje udzielane są elektronicznie, na zarejestrowany przez Państwa adres e-mail. Korespondencja papierowa stosowana jest wyłącznie w przypadkach braku zarejestrowanego adresu.

Wczytaj plik z dysku
Dodaj kolejny załącznik

Jeśli chcesz możesz załączyć zdjęcie, skan, dokument (PDF, DOC, DOCX, JPG, TIF - maksymalny rozmiar 2 MB)

Administratorem danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, telefon: 22 203 03 03, mail: kontakt@noblebank.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl.

Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku.

W związku ze złożoną skargą/reklamacją do Banku Twoje Dane osobowe mogą być przetwarzane nie dłużej niż 6 lat od dnia rozpoczęcia przetwarzania w tym celu.

Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w wypadku oferty niepodanie danych uniemożliwi jej przygotowanie.