ROZWIĄZANIA INWESTYCYJNE

Wizytówką Noble Private Banking jest szeroka oferta inwestycyjna, którą stworzyliśmy, uwzględniając Państwa różnorodne potrzeby i oczekiwania.

Oferujemy szeroką paletę rozwiązań inwestycyjnych dzięki współpracy z licznymi Partnerami. Naszymi kluczowymi dostawcami produktów i usług są: Noble Funds TFI,  Noble Securities S.A. oraz Open Life. W ramach otwartej architektury produktowej, wykraczającej poza rozwiązania z Grupy, otrzymują Państwo dostęp do szerokiego zakresu funduszy inwestycyjnych.

MIFID

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Inwestycja w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) to jedna z ciekawszych form wspólnego inwestowania i sposób na uzupełnienie portfela inwestycyjnego. Fundusze Inwestycyjne zamknięte mają mniej restrykcyjne limity inwestycyjne niż fundusze inwestycyjne otwarte, dając szansę uzyskania większego zysku, jednak przy odpowiednio większym ryzyku, a także mniejszej płynności z uwagi na ograniczone terminy wykupu i mniejszą częstotliwość wycen certyfikatów.

Getin Noble Bank S.A. pełni, na podstawie odrębnych umów, rolę agenta firmy inwestycyjnej Noble Securities S.A.

MIFID

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

OTWARTY HORYZONT INWESTYCYJNY

 

Klienci korzystający z oferty Noble Private Banking mają możliwość lokowania środków w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A., uzupełnione przez fundusze spoza grupy Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. pełni, na podstawie odrębnych umów rolę dystrybutora jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.

MIFID

Usługi maklerskie

Usługi maklerskie i jeszcze szersza paleta możliwości inwestycyjnych

  • Dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
  • Możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego o papiery wartościowe z rynku pierwotnego i wtórnego
  • Intuicyjne narzędzia do zarządzania inwestycjami

Getin Noble Bank S.A. wykonuje czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Noble Securities S.A.

MIFID

Współpraca z domem maklerskim

Od listopada obok naszych oddziałów (lista oddziałów) znajdują się punkty obsługi klienta Noble Securities S.A. Mogą Państwo w nich skorzystać ze wsparcia ekspertów domu maklerskiego z naszej grupy kapitałowej.

W punktach obsługi klienta Noble Securities S.A. będą mogli Państwo jeszcze wygodniej skorzystać z możliwie najszerszej gamy rozwiązań inwestycyjnych, jakie oferuje rynek kapitałowy.

 

MIFID

Zapraszamy do kontaktu

Prosimy o wypełnienie formularza

Konto osobiste Noble Private Banking zwolnione jest z opłat dla Klientów, których aktywa przekraczają 1 mln zł.

Administratorem danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C (Bank). Dane kontaktowe Banku: Getin Noble Bank S.A. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa.

Dane kontaktowe Banku: telefon: 22 203 03 01, mail: kontakt@noblebank.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@gnb.pl.

Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej jednak niż 90 dni do celu rozliczeń.

Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w wypadku oferty niepodanie danych uniemożliwi jej przygotowanie.