Komunikat dla Klientów

Szanowni Państwo,


Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych (ang. Intergovernmental Agreement, dalej IGA) oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act).

Ustawa nakłada na polskie instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i przekazywania do USA za pośrednictwem Ministerstwa Finansów informacji w zakresie rachunków finansowych posiadanych w tych instytucjach przez rezydentów USA dla celów FATCA.

FATCA jest amerykańską Ustawą uchwaloną przez Kongres w dniu 28 marca 2010 roku w celu zapobieżenia sytuacji wykorzystywania przez amerykańskich podatników zagranicznych instytucji finansowych do ukrywania dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego.

W związku z zapisami ustawy i umowy IGA w przypadku otwarcia nowego rachunku po 1 grudnia 2015 roku Klienci Getin Noble Bank S.A. zobowiązani są do podania w Banku danych dotyczących ich statusu dla celów FATCA.

Natomiast Klienci, którzy otworzyli rachunki w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015 roku i suma sald na wyżej wymienionych rachunkach przekroczyła 50 000 USD na dzień 01.12.2015, dane FATCA powinni przedłożyć w Banku do 30 listopada 2016r.

W związku z powyższym, Klientów Indywidualnych Bank będzie prosił o podanie następujących danych:

  • Kraj urodzenia
  • Obywatelstwo
  • Amerykańska rezydencja dla celów podatkowych
  • Numer identyfikacji podatkowej w USA

Powyższe informacje mogą być przekazane w placówkach Banku lub za pośrednictwem infolinii  197 97 lub +48 32 6043001 z telefonów komórkowych i z zagranicy.

W celu przybliżenia Państwu szczegółów wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 roku oraz umowy IGA poniżej zamieszczamy link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie FATCA, a także linki do tekstów przywołanych aktów prawnych.

 

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1712/1

UMOWA z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1647