Komunikat dla Klientów

Szanowni Państwo,


z dniem 1 maja 2017 r. wchodzi w życie ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Ustawa ta implementuje do polskiego porządku prawnego standardy automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard – CRS). CRS wprowadza wymóg gromadzenia i zgłaszania przez instytucje finansowe informacji w zakresie rezydencji podatkowej klientów tych instytucji, ponieważ jego głównym zadaniem jest ochrona integralności systemów podatkowych oraz walka z unikaniem opodatkowania.

W związku z tym począwszy od dnia 1 maja 2017 r. Getin Noble Bank S.A. będzie zobowiązany do ustalania rezydencji podatkowej Klientów Getin Noble Banku S.A. i przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej informacji o Klientach posiadających rezydencję w innych krajach niż Rzeczpospolita Polska i USA.

Obowiązek ten wiązał się będzie z koniecznością przekazania przez Klientów na żądanie Getin Noble Banku S.A. następujących informacji:

- w zakresie danych przekazywanych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne wykonujące wolny zawód:

 • imię i nazwisko;
 • aktualny adres zamieszkania;
 • miejscowość i kraj urodzenia;
 • data urodzenia/PESEL;
 • seria i numer dokumentu tożsamości;
 • kraj/kraje rezydencji podatkowej;
 • numer identyfikacji podatkowej (Tax Identification Number – TIN);
 • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo nazwa firmy, REGON i NIP.
   

- w zakresie danych przekazywanych przez klientów instytucjonalnych:

 • nazwa;
 • adres siedziby;
 • państwo/państwa rezydencji podatkowej;
 • TIN dla każdego państwa rezydencji podatkowej;
 • status oraz rodzaj posiadacza rachunku jako NFE (ang. Non-Financial Entity – podmiot niefinansowy),
 • aktywny NFE albo pasywny NFE;
 • imiona i nazwiska osób kontrolujących posiadacza rachunku będących osobami raportowanymi.

W razie Państwa pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem telefonu: 197 97 lub +48 32 6043001 z telefonów komórkowych i z zagranicy.

Jednocześnie Getin Noble Bank S.A. oświadcza, że nie świadczy usług doradztwa podatkowego i prawnego.