Getin Noble Bank S.A. jest agentem Noble Securities S.A.

Noble Securities S.A. jest domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Getin Noble Bank S.A. jest podmiotem wpisanym na listę agentów firm inwestycyjnych, prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Szanowni Państwo,


Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych (ang. Intergovernmental Agreement, dalej IGA) oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act).

Ustawa nakłada na polskie instytucje finansowe obowiązek identyfikacji i przekazywania do USA za pośrednictwem Ministerstwa Finansów informacji w zakresie rachunków finansowych posiadanych w tych instytucjach przez rezydentów USA dla celów FATCA.

FATCA jest amerykańską Ustawą uchwaloną przez Kongres w dniu 28 marca 2010 roku w celu zapobieżenia sytuacji wykorzystywania przez amerykańskich podatników zagranicznych instytucji finansowych do ukrywania dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego.

W związku z zapisami ustawy i umowy IGA w przypadku otwarcia nowego rachunku po 1 grudnia 2015 roku Klienci Getin Noble Bank S.A. zobowiązani są do podania w Banku danych dotyczących ich statusu dla celów FATCA.

Natomiast Klienci, którzy otworzyli rachunki w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015 roku i suma sald na wyżej wymienionych rachunkach przekroczyła 50 000 USD na dzień 01.12.2015, dane FATCA powinni przedłożyć w Banku do 30 listopada 2016r.

W związku z powyższym, Klientów Indywidualnych Bank będzie prosił o podanie następujących danych:

  • Kraj urodzenia
  • Obywatelstwo
  • Amerykańska rezydencja dla celów podatkowych
  • Numer identyfikacji podatkowej w USA

Powyższe informacje mogą być przekazane w placówkach Banku lub za pośrednictwem infolinii  197 97 lub +48 32 6043001 z telefonów komórkowych i z zagranicy.

W celu przybliżenia Państwu szczegółów wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 roku oraz umowy IGA poniżej zamieszczamy link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie FATCA, a także linki do tekstów przywołanych aktów prawnych.

 

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1712/1

UMOWA z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1647